Algemene voorwaarden Radarwerk.be

Algemeen
1.1. De website Radarwerk.be wordt beheerd door Nakama Productions BVBA gevestigd te Cogels Osylei 88, 2600 Berchem, hierna “Radarwerk” genoemd.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website Radarwerk.be en op alle transacties die via de website worden uitgevoerd.

1.3. Door gebruik te maken van de website Radarwerk.be, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de website.

Toegang tot de website
2.1. Radarwerk streeft ernaar om de website 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te stellen. Radarwerk behoudt zich echter het recht voor om de website tijdelijk of permanent buiten gebruik te stellen zonder voorafgaande kennisgeving.

2.2. Radarwerk is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de tijdelijke of permanente buiten gebruik stellen van de website.

Gebruik van de website
3.1. Het is niet toegestaan om de website op enige wijze te gebruiken die in strijd is met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

3.2. Het is niet toegestaan om de website te gebruiken op een manier die schade toebrengt aan de website of aan de belangen van Radarwerk.

3.3. Het is niet toegestaan om de website te gebruiken voor het verzenden van spam, virussen of andere schadelijke software.
Intellectuele eigendomsrechten
4.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de inhoud daarvan, waaronder begrepen teksten, afbeeldingen, logo’s en software, berusten bij Radarwerk.

4.2. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Radarwerk enige inhoud van de website te kopiëren, te verveelvoudigen of op enige andere wijze te gebruiken.