Veelgestelde vragen

Over betalingen en contracten

De ontvangst van de loonbrief en de uitbetaling van de lonen bij Radarwerk gebeurt maandelijks. Je kan jouw loonbrief steeds digitaal via Doccle raadplegen. Je ontvangt jouw loon (alsook eventuele kosten (of extra vergoedingen) ) maandelijks binnen de eerste 5 werkdagen van de nieuwe maand. Zo ontvang je jouw loon van de gewerkte dagen in juni normaliter binnen de eerste 5 werkdagen van de maand juli.

Opgelet: Afhankelijk van de bank waarbij je aangesloten bent kan het enkele werkdagen langer duren voordat het bedrag effectief op jouw rekening verschijnt.

Voor al je vragen omtrent contracten en betalingen kan je terecht bij betalingen@radarwerk.be

Belangrijk: Indien jouw rekeningnummer wijzigt, pas dit dan zeker op jouw Radarwerkprofiel aan EN vergeet niet om jouw gewijzigde rekeningnummer ook te mailen naar betalingen@radarwerk.be.

Als je werkt voor Radarwerk word je betaald volgens het Paritair Comité 304 (Podiumkunsten). Dit is wettelijk zo bepaald. Jouw brutoloon als student stijgt naarmate je ouder wordt (t.e.m. de categorie van 21 jaar of ouder). In onderstaande tabel worden de actuele uurlonen voor studenten volgens leeftijdsbarema weergegeven. Let op: zolang je als student de vastgelegde 600 werkuren niet overschrijdt, werk je tegen verminderde sociale bijdragen. Zo komt jouw brutoloon ongeveer overeen met jouw nettoloon.

Leeftijd

Brutoverloning per uur

18 jaar

€11.87

19 jaar

€12.23

20 jaar

€13.07

+ 21 jaar

€13.90

Als flexi-jobber bedraagt het uurloon €15,25 (d.i. de wettelijke minimum uurvergoeding inclusief flexi-vakantiegeld). Aangezien je op jouw inkomsten als flexi-jobber geen belastingen of sociale bijdragen betaalt, is dit brutoloon gelijk aan jouw nettoloon.

Als je voor Radarwerk als Teamcoach aan de slag gaat, ontvang je nog een hoger brutoloon.

Daarenboven worden nachturen (00:00 – 06:00) extra vergoed en hanteren we zonevergoedingen voor werkgerelateerde verplaatsingen naar bepaalde zones verder weg van de regio Antwerpen.

Zodra jouw kandidatuur voor een bepaalde job is aanvaard, wordt er een contract voor je aangemaakt. Het dagcontract kan je op jouw profiel terugvinden onder het tabje ‘mijn werk’ bij het project waarvoor je ingeschreven bent. Daarnaast ontvang je het desbetreffende contract twee dagen voor de job automatisch in jouw mailbox. Je kan jouw contract digitaal ondertekenen.

Opgelet: de werkuren op je contract zijn geschatte uren. Voor de uitbetaling houden we rekening met de vermelde uren op de check-out sheet, zijnde de effectief gepresteerde werkuren.

Bepaalde werkgerelateerde kosten (kosten van openbaar vervoer, gereden kilometers, parkeerkosten, etc.) worden niet automatisch terugbetaald. Indien je deze wilt laten vergoeden, moet je hiervoor steeds zelf contact opnemen met het planningsteam en jouw gemaakte kosten met bewijsstuk na jouw gewerkte shift op de website of in de Beeple app invoeren. In hoofdstuk 15 van de Radarwerk Guide vind je een korte handleiding over hoe je jouw onkosten kan inbrengen.

Over de werking van de website/app

Bepaalde werkgerelateerde kosten (kosten van openbaar vervoer, gereden kilometers, parkeerkosten, etc.) worden niet automatisch terugbetaald. Indien je deze wilt laten vergoeden, moet je hiervoor steeds zelf contact opnemen met het planningsteam en jouw gemaakte kosten met bewijsstuk na jouw gewerkte shift op de website of in de Beeple app invoeren. In hoofdstuk 15 van de Radarwerk Guide vind je een korte handleiding over hoe je jouw onkosten kan inbrengen.

Bij Radarwerk kan je steeds flexibel inplannen waar, wanneer en hoeveel je wilt werken. We verplichten onze Radarwerkers geenszins om een vast aantal dagen of uren te komen werken. We zijn ervan overtuigd dat deze flexibiliteit past bij de studenten en flexi-medewerkers van vandaag. Maar tegenover deze flexibiliteit en keuzevrijheid verwachten we uiteraard wel dat je onze annulatie-afspraken naleeft. Indien je dus ziek wordt of een andere geldige reden (bv. een onverwachte examen- of afspraakwijziging) hebt om een ingeplande shift af te melden, is het de bedoeling dat je de volgende stappen volgt:

→ We hanteren als basisprincipe: probeer steeds ten laatste 5 werkdagen vóór jouw ingeplande job te annuleren, door een mailtje te sturen naar afwezig@radarwerk.be. In dit geval kunnen we je namelijk zonder verdere consequenties uitschrijven en tijdig op zoek naar vervanging.

→ Lukt het je niet om (meer dan) 5 werkdagen op voorhand te annuleren? Mail ook dan naar afwezig@radarwerk.be en bezorg ons binnen de 48u (vanaf de start van de ingeplande job) een geldig bewijs van jouw afwezigheid (bv. een doktersattest, mail met afspraakwijziging, …).

→ Annuleer je binnen de 12 uur voor het evenement (buiten de kantooruren)? Bel in dat geval onmiddellijk jouw Teamcoach of de contactpersoon van het project (zoals vermeld in de shift) én verwittig ons via mail naar afwezig@radarwerk.be met een geldig bewijs van jouw afwezigheid. (Ben je als Teamcoach of carpool chauffeur verhinderd? Bel 03 808 16 88.)

Er kunnen verschillende oorzaken zijn waardoor je de toegang tot jouw Radarwerkprofiel ontzegd werd. Om te achterhalen wat de specifieke reden is voor de (tijdelijke) blokkering of deactivering van jouw profiel stuur je een mailtje naar info@radarwerk.be met de vermelding van jouw volledige naam. We helpen je via die weg zo snel mogelijk verder.

Zorg er eerst en vooral steeds voor dat je over de nieuwste versie van Beeple beschikt en geen (onnodige of foutieve) filters bij het tabblad ‘Vacatures’ of ‘Mijn werk’ hebt geselecteerd. Blijft dit probleem zich alsnog voordoen? Stuur dan een mailtje naar info@radarwerk.be met een duidelijke omschrijving (en eventueel een bijgevoegde screenshot) van jouw probleem, alsook het type Browser of Smartphone dat je gebruikt. Op deze manier kunnen wij het probleem beter detecteren.

Opmerking: zolang je nog niet bij ons op een sollicitatiegesprek bent geweest, is het gebruikelijk dat je nog geen jobs kan zien. Plan dus allereerst een sollicitatiegesprek in, zodat we je (na een succesvol gesprek) toegang tot ons jobaanbod kunnen verlenen.

Over sollicitaties

Als je graag voor Radarwerk aan de slag wilt gaan, bezorg ons dan allereerst jouw CV en motivatie via het sollicitatieformulier op onze website of via een rechtstreekse mail naar sollicitaties@radarwerk.be. We behandelen jouw kandidatuur zo snel mogelijk en delen je mee of je al dan niet in aanmerking komt om voor Radarwerk te werken.

Indien je voor onze festival- en eventcrew in aanmerking komt, nodigen we je via mail uit voor een sollicitatiegesprek. Vervolgens krijg je van ons de nodige informatie om zelf een afspraak voor het gesprek in te plannen. Dit gesprek kan zowel online als fysiek op ons kantoor in Antwerpen plaatsvinden.

Als je deel van de festival- en evenementencrew van Radarwerk wilt uitmaken, moet je eerst een korte sollicitatieprocedure doorlopen.

Het eerste deel van de sollicitatie is een kennismakings- of sollicitatiegesprek. Na een geslaagd sollicitatiegesprek activeren we jouw Radarwerkprofiel, waardoor je de mogelijkheid krijgt om de diverse jobs op onze website te bekijken en jezelf hiervoor kandidaat te stellen.

Het tweede deel van onze sollicitatieprocedure is jouw eerste werkdag voor Radarwerk. Tijdens deze eerste job word je door jouw Teamcoach geëvalueerd op terrein en beslissen we of je al dan niet geslaagd bent voor jouw sollicitatie. We hanteren een ‘er-op-of-er-onder-systeem’. We verwachten dat je bij jouw eerste werkopdracht voor Radarwerk echt jouw beste beentje voorzet. Als deze job niet goed verloopt of we niet voldoende vertrouwen hebben in onze verdere samenwerking, kunnen we de samenwerking onmiddellijk stopzetten.

Vergeet niet dat je ook bij jouw volgende jobs voortdurend geëvalueerd wordt. Bij de evaluatie letten we op jouw houding en werkethiek, maar ook of je de regels van Radarwerk volgt. Deze worden uitgelegd in Hoofdstuk 14 van de Radarwerk Guide.

Elke persoon met het hoofdstatuut van een student (d.w.z. je bent ingeschreven in een onderwijsinstelling in België of elders) mag in België werken met een studentencontract, ongeacht de nationaliteit of origine. Maar in sommige gevallen gelden er limieten of moet je aan extra verplichtingen voldoen:

→ Heb je een nationaliteit van een lidstaat van de EER of Zwitserland?

Je valt dan onder dezelfde voorwaarden als Belgische studenten en kan tevens 600 uren werken tegen verminderde sociale bijdragen. Ook een flexi-job is in dit geval in België toegelaten, zolang je vaste werkgever géén bedrijf in het buitenland is.

→ Heb je geen nationaliteit van een lidstaat van de EER of Zwitserland?

Indien je een geldig Belgisch verblijfsdocument of identiteitsdocument met de vermelding ‘arbeidsmarkt onbeperkt’ kan voorleggen (d.i. een elektronische B, C, D, E, E+, F of F+ kaart), ben je direct toegelaten om in België te werken. Is dit niet het geval, dan zijn er bijkomende verplichtingen waaraan je moet voldoen om te mogen werken in België. Bekijk de website van de Vlaamse Overheid voor alle informatie hieromtrent.

Algemene vragen m.b.t. studentenjobs- of flexi-jobs

Als jobstudent mag je van de overheid ieder kalenderjaar een maximaal aantal uur tegen verminderde sociale bijdragen werken. Het aantal uur voor studentenarbeid is sinds 2023 vastgelegd op 600 uur. Meer dan 600 uur per kalenderjaar werken als student is

toegestaan, maar dan ben je de normale sociale bijdragen verschuldigd vanaf het 601ste gewerkte uur. Voor meer informatie en al jouw vragen over studentenarbeid kan je terecht op student@work.’

Als jobstudent en flexi-jobber word je beschermd door arbeidswetgeving. Die bepaalt welke arbeid is toegelaten, op hoeveel rust je recht hebt, wanneer je wel en niet mag werken, enzovoort. Verder word je gedekt door een arbeidsongevallenverzekering. Dit zorgt ervoor dat je in het kader van jouw werk verzekerd bent, zolang je jezelf aan de geldende veiligheidsafspraken houdt. Dit wil zeggen dat je de nodige veiligheidskleding (veiligheidshelm, werkschoenen, e.d.) droeg op het moment van het ongeval. De kledingvereisten worden steeds bij ieder project vermeld.

Als je een flexi-job wilt uitoefenen, moet je aan verschillende voorwaarden voldoen:

  1. Om op dit moment (kwartaal T) in aanmerking voor een flexi-job te komen, moet je drie kwartalen geleden (Kwartaal T-3) minstens 4/5de in loondienst bij een Belgisch bedrijf gewerkt hebben. Drie kwartalen staat gelijk aan 9 maanden. Stel dat je dus in juli 2023 een flexi-job wilt doen, dan moet je minstens 4/5de in België gewerkt hebben in oktober, november en december 2022. Je mag dus ook geen flexi-job doen als je vaste werkgever in het buitenland gevestigd is.

  2. Bijverdienen onder een flexi-job statuut kan voor bedienden, arbeiders en ambtenaren. Zelfstandigen in hoofdberoep komen hier niet voor in aanmerking. Als zelfstandige in bijberoep mag je wel een flexi-job uitvoeren, mits je aan de eerste voorwaarde voldoet.

  3. Als werkloze kom je niet in aanmerking voor een flexi-job, tenzij je 9 maanden (drie kwartalen) geleden wel minstens 4/5de werkte. Opgelet! De dagen waarop je een flexi-loon verdient, krijg je geen werkloosheidsuitkering. Je verliest met andere woorden (gedeeltelijk) je werkloosheidsuitkering.

  4. Je mag geen flexi-job uitoefenen bij dezelfde werkgever als waar je voor minstens 4/5de in dienst bent.

Als flexi-jobber bedraagt het uurloon €15,25 (d.i. de wettelijke minimum uurvergoeding inclusief flexi-vakantiegeld). Aangezien je op jouw inkomsten als flexi-jobber geen belastingen of sociale bijdragen betaalt, is dit brutoloon gelijk aan jouw nettoloon.

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen?